Hoạt động của chuyên gia nước

Kết quả xét nghiệm nước Quận Hà Đông trực tiếp tại Showroom

Kết quả xét nghiệm nước Quận Hà Đông trực tiếp tại Showroom

Hà Nội đang dùng nước sinh hoạt nhiễm độc Nước máy sinh hoạt tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Hà Nội có nồng độ Amoni, Nitrit vượt mức cho phép hàng chục lần, có nơi nước còn nhiễm cả Asen Đây là kết quả tổng hợp của tiến sĩ khoa học Trần Văn Nhị và cộng sự (Viện[Read More…]