1. Mục đích của việc thử nghiệm

  Theo số liệu từ cuộc khảo sát gần đây nhất vào tháng 10/ 2015 của phòng chuyên gia nước Enterbuy Việt Nam ở Đống Đa, cụ thể là các khu vực Thái Hà, Thái Thịnh, Láng Hạ, Chùa Bộc….thì tỷ lệ các mẫu nước máy nhiễm Nitrit là rất cao, với hàm lượng Nitrit gấp 2- 8 lần so với quy chuẩn cho phép dành cho nước sinh hoạt. Vì vậy với mục đích là đánh giá được khả năng xử lý Nitrit của một số loại vật liệu lọc, từ đó tìm ra giải pháp xử lý nước cho những nguồn nước nhiễm Nitrit cao, phòng chuyên gia nước Enterbuy Việt Nam đã xây dựng nên mô hình thử nghiệm để đánh giá khả năng xử lý Nitrit của một số vật liệu. Đây cũng chính để làm cơ sở để có thể đưa các vật liệu này ứng dụng vào công nghệ xử lý nước.
  Kết quả thử nghiệm là dữ liệu để nhà sản xuất đưa ra quyết định lựa chọn các loại vật liệu để ứng dụng vào thực tế sao cho hợp lý nhất về chất lượng nguồn nước và giá thành

 2. Thử nghiệm: Đánh giá khả năng xử lý Nitrit của vật liệu

  a. Các dụng cụ, thiết bị và hóa chất cần thiết:
  -Dung dịch NaNO2 với hàm lượng Nitrit từ 98- 100 mg/l
  – Bình chứa 20 lít
  -Vật liệu xử lý Nitrit cần thử nghiệm
  – Van bình chứa
  – Đường ống dẫn nước
  – Đồng hồ bấm giờ
  – Cột chứa vật liệu
  –  Giá đỡ cột
  – Thùng chứa nước đầu ra
  – Các dụng cụ và hóa chất phân tích mẫu
  b. Mô tả quy trình hoạt động cuả mô hình thí nghiệm

  Mô hình thử nghiệm khả năng xử lý Nitrit của vật liệu

                
   Mô hình thừ nghiệm

  Mô hình thử nghiệm
  N
  itrit trong bình chứa với hàm lượng 98- 100 mg/l , qua van bình chứa để điều chỉnh tốc độ lọc sau đó nước theo đường ống dẫn nước và đến cột chứa vật liệu lọc. Nước qua vật liệu theo chiều từ dưới lên trên và chảy với vân tốc 40ml/phút.
  Nước đầu ra sẽ được lấy ở 1 trong 3 vòi lấy của cột chứa vật liệu lọc. Vị trí lấy mẫu ở vòi nào thì nó phụ thuộc vào chiều cao lớp vật liệu bên trong cột.
  Mô hình thử nghiệm được chạy 24/24 giờ và cứ sau 2 giờ thì kiểm tra lại các chỉ tiêu TDS, hàm lượng Nitrit, nhiệt độ, PH ở 2 vị trí mẫu nước trong bình chứa và mẫu nước đầu ra lấy ở vòi.
  Khi hàm lượng Nitrit phân tích được ở mẫu nước lớn hơn hoặc bằng 20mg/l thì ta dừng thử nghiệm và tính toán kết quả
  Khi đó dựa trên cơ sở các số liệu có được, ta có thể tính toán được dung lượng hấp phụ Nitrit cực đại của vật liệu, từ đó có thể đánh giá được khả năng xử lý Nitrit của vật liệu tốt hay không để có thể lựa chọn ứng dụng vào thực tế.

Các hàm lượng hóa học trong nước nếu vượt quá tiêu chuẩn cho phép gấp nhiều lần thì máy lọc nước cũng không thể xử lý triệt để được.Vì vậy hãy liên hệ với Phòng Chuyên gia nước Enterbuy để được tư vấn giải pháp xử lý phù hợp, bảo vệ chính sức khỏe bạn và gia đình

Để được tư vấn giải pháp xử lý hữu hiệu và cụ thể, vui lòng liên hệ với Phòng Chuyên gia nước Enterbuy

bằng cách điền thông tin vào form dưới đây:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.