• Mục đích

  Từ kết quả thí nghiệm đánh giá khả năng xử lý Nitrit của vật liệu trên mô hình thí nghiệm, chúng tôi tiến hành ứng dụng thử nghiệm theo đúng mô hình thực tế
  Mục đích:
  Đánh giá hiệu quả xử lý của Nitrit và ứng dụng vào xử lý nước trên thực tế
  Tính toán thời gian thay thế vật liệu

 • Mô hình thử nghiệm vật liệu xử lý Nitrit trên thực tế.

  – Mô hình gồm các thiết bị : Dung dịch Nitrit, bình chứa dung dịch Nitrit 21mg/l, ống dẫn nước, Bộ lọc Ro( gồm màng ro, bơm và các linh phụ kiện, thiết bị điện cho bộ lọc có thể hoạt động, lõi lọc chuyên xử lý Nitrit và các dụng cụ, thiết bị để phân tích mẫu.

  2 3     

                                   Quy trình hoạt động của hệ thử nghiệm vật liệu  xử lý Nitrit trên thực tế.

  – Quy trình hoạt động của hệ:
  + Bình chứa có chứa dung dịch Nitrit hàm lượng 21 mg/l
  +  Khi cắm điện, bơm hoạt động và bơm nước từ bình chứa lên đến màng Ro
  + Qua màng Ro nước chia làm 2 đường: Nước tinh khiết và nước thải, cả 2 đường nước đều dẫn tuần hoàn trở lại bình chứa.5

 • 1

   

  + Lắp thêm lõi lọc chuyên dụng để xử lý Nitrit
  + Mô hình hoạt động 24/24 giờ cứ định kỳ 4 giờ lại kiểm tra lại các chỉ tiêu Nitrit ở 2 vị trí sau màng Ro và sau lõi chứa vật liệu chuyên xử lý Nitrit
  + Khi hàm lượng nitrit sau màng R0 < 2 mg/l tiến hành pha lại dung dịch Nitrit trong bình chứa và tiếp tục chạy thử nghiệm
  + Khi hàm lượng Nitrit sau lõi xử lý Nitrit lớn hơn hoặc bằng 2 mg/l thì dừng chạy mô hình và tính toán kết quả7
  – Đánh giá và kết luận:
  + Tổng hợp các số liệu thu được để đánh giá hiệu quả xử lý của vật liệu cũng như thời gian cần thay thế vật liệu

Các hàm lượng hóa học trong nước nếu vượt quá tiêu chuẩn cho phép gấp nhiều lần thì máy lọc nước cũng không thể xử lý triệt để được.Vì vậy hãy liên hệ với Phòng Chuyên gia nước Enterbuy để được tư vấn giải pháp xử lý phù hợp, bảo vệ chính sức khỏe bạn và gia đình

Để được tư vấn giải pháp xử lý hữu hiệu và cụ thể, vui lòng liên hệ với Phòng Chuyên gia nước Enterbuy

bằng cách điền thông tin vào form dưới đây:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.