Post Tagged with: "Phân tử nước"

Ở dạng thể lỏng chúng ta dễ nhận ra phân tử nước

Phân tử nước là gì? Cấu tạo phân tử nước có gì đặc biệt? 

Nước là một hợp chất hóa học của oxy và hydro, có công thức hóa học là H2O. Với các tính chất lý hóa đặc biệt, nước là một chất rất quan trọng trong nhiều ngành khoa học và trong đời sống. Việc hiểu về phân tử nước sẽ giúp ích cho chúng ta trong đời sống rất nhiều.  Nước[Read More…]

03.07.2019 Comments are Disabled Nước và sức khỏe