Nước uống và sinh hoạt

Nguồn nước ô nhiễm và những con số biết nói !

Nguồn nước ô nhiễm và những con số biết nói !

Ô nhiễm nguồn nước là gì? Ô nhiễm nguồn nước là sự thay đổi tính chất vật lý, hóa học và thành phần sinh học của nước làm tăng hàm lượng chất hữu cơ, muối khoáng và chất độc hại, xuất hiện các loại vi khuẩn và virus gây bệnh trong nước làm cho nước có màu, mùi, vị không[Read More…]